Programy stypendialne

Fundacja Dobra Sieć od 8 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl można dotrzeć do wszystklich programów stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.

Strona jes bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do ucazniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

Więcej informacji na www.mojestypendium.pl