layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Listopad 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

 

Wpis do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzony
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

 

§  27. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.

 

1. Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia.

2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) aktem założycielskim;

2) statutem;

3) dokumentami poświadczającymi posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierającymi dane dotyczące:

a) kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia,

b) warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia, zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki do działalności placówki.

3. Wpis do ewidencji obejmuje następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;

2) nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;

3) adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;

4) określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia;

5) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia.

4. Samorząd województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę niepublicznej placówki doskonalenia oraz organowi podatkowemu.

5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

1) oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia;

2) datę i numer wpisu do ewidencji;

3) imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;

4) nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;

5) adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;

6) określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz_niepubliczne (2) (2).doc)wykaz_niepubliczne (2) (2).doc[ ]54 kB