Informacja o przyznaniu stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów

W dniu 17 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę Nr 421/9881/14 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Stypendia w wysokości 2000 zł zostały przyznane studentom, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego i znajdują się na zatwierdzonej liście rankingowej.

Planowany termin wypłaty stypendiów: grudzień 2014 r.