layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Obowiązki studenta - stypendysty programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Zgodnie z zapisami Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego (rozdz. 6 § 10 ust. 5 i 6):

„5. Student, któremu przyznano stypendium zobowiązany jest po zakończeniu I  semestru, tj. do 15 kwietnia danego roku, w roku akademickim, w którym otrzymuje stypendium, przekazać do Urzędu zaświadczenie o tym, że jest studentem II semestru. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do zwrotu przyznanego stypendium za ten okres, za który stypendium nie przysługuje.

6. Student, któremu przyznano stypendium zobowiązany jest po zakończeniu danego roku akademickiego, w którym otrzymuje stypendium, tj. do 15 października, przekazać do Urzędu zaświadczenie o tym, że zaliczył II semestr. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do zwrotu przyznanego stypendium za ten okres, za który stypendium nie przysługuje.” 

Ww. zaświadczenia można dostarczyć:

- osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

lub

- przesłać listownie na adres:

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów.

Ponadto student ma obowiązek niezwłocznego informowania Marszałka WP w przypadku skreślenia z listy studentów lub przerwania nauki (rozdz. 6 § 10 ust. 1 Regulaminu).