Publiczne losowanie kandydata do stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Komisji Stypendialnej powołanej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, w celu rozpatrzenia złożonych przez studentów wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2019/2020 zawiadamia o publicznym losowaniu kandydata (studenta) do stypendium w ramach ww. programu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020, przypadku rezygnacji studenta z pobierania stypendium przed uruchomieniem wypłaty, w miejsce rezygnującego studenta zostanie wpisany student z listy rezerwowej z odpowiednio najlepszym rezultatem z egzaminu maturalnego. W związku z tym, że na liście rezerwowej znajduje się 7 osób z takim samym wynikiem, tj. 76% punktów z egzaminu maturalnego (z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym), a stypendium można przyznać tylko jednej osobie, zgodnie z Regulaminem  wyboru dokonuje się w drodze publicznego losowania. Losowanie będzie polegało na losowym wybraniu przez członków Komisji Stypendialnej, jednej osoby spośród 7 studentów z ww. wynikiem, którzy znaleźli się na liście rezerwowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020.

Lista rezerwowa stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr 100/2398/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2019/2020.

Zapraszamy Państwa do udziału w publicznym losowaniu, które obędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w budynku zlokalizowanym przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, I piętro, pok. nr 135.