Zmiany w obowiązkach stypendystów programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na roku akademickim 2019/2020

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 142/3208/20 zmienił uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020. W wyniku podjętej uchwały wydłużono termin przekazania do Urzędu Marszałkowskiego zaświadczeń o tym, że Stypendysta jest studentem II semestru.

Treść ww. uchwały w załączniku.

Przypominamy także, że:

Ww. zaświadczenia (oryginał) należy przesyłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów.

W przypadku przerwania nauki i/lub skreślenia z listy studentów student ma obowiązek niezwłocznego informowania o tym fakcie Marszałka Województwa Podkarpackiego. Student zobowiązany jest także do informowania Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji.