Nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. podjął Uchwałę Nr 199/4062/20 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021.

Nabór wniosków:

rozpoczyna się 12 października 2020 r. i kończy 23 października 2020 r.

Warunki ubiegania się o stypendium, miejsce składania wniosków, sposób wypełniania wniosków oraz informacje dodatkowe znajdują się w złączniku „Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021”.

Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postepowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dla studentów określa Regulamin programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków
  2. Regulamin programu Stypendialnego na rok akademicki 2020-2021
  3. Wniosek o przyznanie stypendium
  4. Oświadczenie studenta
  5. Wzór umowy
  6. Zestawienie danych z wniosku studenta