Najzdolniejsi uczniowie podkarpackich szkół otrzymali stypendia i nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na posiedzeniu w dniu 1 października 2018 r., przyznał:

• stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 27 uczniów,
• stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe dla 81 uczniów,
• nagrody pieniężne na łączną kwotę 98.000,00 zł dla 88 uczniów za osiągnięcia indywidualne oraz dla 8 zespołów artystycznych działających przy jednostkach oświatowych.

Stypendia przyznano na okres roku szkolnego 2018/2019 od 1 września 2018 do 30 czerwca 2019 r. Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie.

Nagrodzeni otrzymają nagrody pieniężne w kwocie od 800,00 do 2.000,00 zł, w zależności od osiągnięć:

• 2 000 zł dla zespołów artystycznych za osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,
• 1 500 zł za osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym,
• 1000 zł za osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim,
• 800 zł za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim.