Najzdolniejsi uczniowie podkarpackich szkół otrzymali stypendia i nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r., przyznał:

  • stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 32 uczniów,
  • stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe dla 78 uczniów,
  • nagrody pieniężne na łączną kwotę 100.000,00 zł dla 80 uczniów za osiągnięcia indywidualne, dla 7 zespołów artystycznych działających przy jednostkach oświatowych i 3 zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe.

Stypendia przyznano na okres roku szkolnego 2019/2020 od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020 r. Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie.

Nagrodzeni otrzymają nagrody pieniężne w kwocie:

  • 1000,00 zł uczniowie za osiągnięcia indywidulane,
  • 2 000 zł zespoły artystyczne i zespoły osób za szczególne osiągnięcia naukowe.