Nabór wniosków w ramach Programu "Nie zagubić talentu"

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 31 lipca 2020 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

al. Łukasza Cieplińskiego 4,

35-010 Rzeszów,

w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji, Nauki i Sportu – Program Nie zagubić talentu”.

Mając na uwadze dbałość o środowisko prosimy nie składać wniosków w koszulkach oraz skoroszytach.

O dacie złożenia decyduje data nadania wniosku.