layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Badanie ewaluacyjne projektu

Departament Edukacji i Nauki informuje, że na zlecenie Województwa Podkarpackiego / Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podmiot zewnętrzny, którym jest: BD Center Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów wykonuje badanie ewaluacyjne ex post w zakresie efektów realizacji projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.

Badanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3.

Głównym celem badania jest ocena efektów realizacji programu stypendialnego. Analizie zostaną poddane m.in. osiągnięcia edukacyjne uczniów/uczennic w zakresie wyników z egzaminów zamykających dany etap nauki, udziału w olimpiadach i konkursach, a także zmiany w poziomie ich wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych. Diagnoza obejmie również – na podstawie przeprowadzonych wywiadów – określenie poziomu rozwoju potencjału intelektualnego i osobowościowego stypendystów oraz stypendystek. Ponadto ewaluacja będzie miała na celu określenie efektywności wsparcia stypendialnego oraz identyfikację ewentualnych problemów występujących w toku realizacji projektu.

Badaniem objęte zostaną wszystkie szkoły i wybrani losowo: wnioskodawcy, opiekunowie dydaktyczni oraz stypendyści/stypendystki. Badanie realizowane jest w okresie od września do listopada br.

Respondenci proszeni są o współpracę z Wykonawcą badania i udzielenie mu wszelkiej pomocy w wykonywaniu jego zadań, a w szczególności o udzielanie szczerych oraz rzetelnych odpowiedzi na zadawane w ramach badania pytania. Opracowane na podstawie zebranych danych wnioski i rekomendacje umożliwiają przygotowanie w przyszłości lepszego wsparcia, kierowanego do uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Badanie jest anonimowe, a wyniki będą podawane jedynie w zbiorczych zestawieniach.